Oficiální fanshop MFK Karviná

Fanshop nabídka
 
Nejnovější zboží
 
Nejprodávanejsi zboží
 
Fanshop info
 
 

Osobní údaje

Ochrana osobních údajů

Společnost MFK Karviná , se sídlem Sportovní 898/4, Karviná, Nové Město 735 06  (dále jen "správce") o Vás zpracovává/bude zpracovávat osobní údaje (zejména kontaktní údaje), které jste správci poskytl či poskytnete, a to za účelem a v rozsahu nutném vzhledem k výkonu činností, jež jsou předmětem podnikání správce. Vaše osobní údaje budou zpracovávat (manuálně nebo pomocí prostředků výpočetní techniky) osoby zvláště k tomu pověřené. Tyto osobní údaje budou zabezpečeně uchovávány v elektronické nebo papírové formě s omezeným přístupem třetích osob.

Dále Vás tímto informujeme, že:

nejste povinen/povinna poskytnout správci jakékoliv údaje o své osobě; jste oprávněn/oprávněna odmítnout poskytnutí těchto údajů a poskytujete-li jakékoliv Vaše osobní údaje, činíte tak zcela dobrovolně;

svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat;

máte právo přístupu ke svým osobním údajům;

máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se žádostí o zajištění opatření k nápravě, pokud zjistíte, že při zpracování Vašich osobních údajů došlo k porušení povinnosti správce či jiné osoby, která tyto údaje zpracovává. V takovém případě máte dále právo požadovat, aby tyto osoby:

se zdržely takového jednání, kterým porušují své povinnosti;

odstranily takto vzniklý stav či poskytly na svoje náklady omluvu nebo jiné zadostiučinění;

provedly opravu nebo doplnění Vašich osobních údajů tak, aby byly pravdivé a přesné;

zablokovaly nebo zlikvidovaly Vaše osobní údaje;

zaplatily peněžitou náhradu, jestliže porušením povinnosti bylo porušeno Vaše právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.

Poslední změna dokumentu: 08.01.2018, 09:58.
 
 
 kontakt: MFK Karviná a.s., Sportovní 898/4, Karviná 73506   email: fanshop@mfkkarvina.cz